torsdag 31 januari 2013

Not easy to decide.

Att komma på en titel till en bok kan vara en av de svåraste sakerna, tycker jag. Titeln måste vara tilltalande och lockande. Min bok "Dödens gåva" kommer att heta "Death's gift" på engelska, men seriens namn "Völvornas gudar" är svårare. Har klurat på det i flera dagar, men kommer inte på något vettigt. 

Omslaget för den fysiska boken är i varje fall nästan färdigt! Det ser ut som jag hade hoppats och jag längtar efter att få hålla boken i mina händer. Om cirka 2 veckor borde jag kunna göra det. Allt beror på hur snabbt Bolagsverket är. Väntar fortfarande på att få mitt förlagsnamn godkänt, och jag kan inte ansöka om ISBN-nummer förrän jag har ett förlagsnamn. 

----------------------------------

To come up with a title for a book can be one of the most difficult things, I think. The title must be appealing and inviting. My book "Dödens gåva" will have the title "Death's gift" in English, men the series name is more difficult. I have been thinking about it for several days, but I still haven't figured out something useful.

The print cover is though almost done! It really looks good and I can't wait to hold my book in my hands. In about 2 weeks I would be able to do that. Everything depends on how fast I'll get my company name from Bolagsverket. And I can't apply for ISBN-numbers before I have a company name. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...